Schuren

Schuren van een vloer is mogelijk als het gaat om een houten vloer.

Wanneer nodig?
Het is nodig een houten vloer te schuren als er slijtageplekken ontstaan of als er sprake is van beschadigingen die met normaal onderhoud niet meer te verwijderen zijn.

Onze aanpak
Allereerst bekijken wij in welke mate de vloer beschadigd of vervuild is. Hierna wordt bepaald hoe de vloer het beste behandeld kan worden. Het is in het belang van de levensduur van de vloer om niet meer te schuren dan strikt noodzakelijk is.

Specialistenwerk
Het schuren van uw parketvloer is specialistenwerk. De benodigde apparatuur is vaak te huur, maar voor de meeste klussers is het een lastige, zware en tijdrovende klus. Daarnaast wordt er bij het zelf schuren vaak teveel van de vloer afgehaald, wat de levensduur van de vloer sterk verkort. Ook moet er regelmatig na een mislukte schuurpoging een specialist worden ingehuurd om het geheel van ‘heuvels en dalen’ te herstellen.

RRT Vloeren